Paspoort

Bron: NVWA 
Het nieuwe paspoort voor Gezelschapsdieren 
Vanaf 29-12-2014 zijn nieuwe Europese Verordeningen van kracht m.b.t. het intraverkeer en import uit 3e landen van honden, katten en fretten. Vanaf die datum mag een dierenarts alleen nog EU paspoorten afgeven die aan het model van Verordening 577/2013 voldoen. Het nieuwe paspoort is minder fraudegevoelig geworden en inhoudelijk aangepast. 
 
De verwachting is dat de nieuwe paspoorten pas halverwege december besteld kunnen worden bij uitgevers. De uitgevers moeten zich aanmelden bij de NVWA en toestemming hebben gekregen van de NVWA om het nieuwe model uit te geven. Het is nu nog niet duidelijk of alle huidige uitgevers ook de nieuwe paspoorten zullen gaan maken. 
 
De nieuwe paspoorten herkent u aan de serienummers die beginnen 528-NL ipv 528-31. In het paspoort zijn een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd en op iedere bladzijde wordt het unieke serienummer vermeld. Blanco paspoorten moeten onder het beheer van de dierenarts blijven en kunnen absoluut niet afgegeven worden aan fokkers, pensions, asielen of houders van honden, katten of fretten. 
 
Wat verandert er praktisch bij afgifte van paspoort?
De eigenaar van het dier moet in sectie I zijn gegevens invullen én ondertekenen. De dierenarts controleert de beschrijving van het dier en identificatiegegevens van het dier (sectie II en sectie III). Als deze correct zijn, wordt sectie III (merking van het dier) gelamineerd en wordt sectie IV (afgifte van het paspoort) ingevuld en ondertekend door de dierenarts. De lamineervellen worden meegeleverd door de fabrikant van het paspoort. Pas daarna kan het paspoort worden afgegeven aan de eigenaar. 
 
Indien voor het vastleggen van vaccinatiegegevens in het paspoort vaccinatiestickers worden gebruikt, moeten die stickers ook gelamineerd worden door de dierenarts. Alleen als de stickers fraudebestendig zijn, d.w.z. dat ze niet te verwijderen zijn zonder sporen achter te laten in het paspoort, is het lamineren van de vaccinatiestickers niet nodig. 
 
Registratie paspoorten
De uitgevers registreren aan welke dierenarts welke serienummers zijn uitgegeven. De dierenarts moet vervolgens een register bijhouden aan welke eigenaar en dier welk paspoortnummer is afgegeven. 
De volgende gegevens worden gedurende minimaal 3 jaar geregistreerd: 
a) plaats van de transponder 
b) de datum waarop de transponder is ingebracht of de datum waarop de transponder is uitgelezen 
c) de alfanumerieke code die op de transponder is vermeld; 
d) naam, soort, ras, geslacht, kleur, door de eigenaar opgegeven geboortedatum, en eventuele opvallende of zichtbare kenmerken of eigenschappen van het gezelschapsdier; 
e) naam en contactgegevens van de eigenaar; 
f) het paspoortnummer. 
 
NB:
EU Paspoorten zijn alleen vereist voor deelname aan het intraverkeer en/of export naar 3 e landen! Bij dieren die altijd in Nederland zullen verblijven (dat zal met name bij katten vaak het geval zijn), kan gekozen worden voor andere vormen van het vastleggen van identificatie en/of vaccinatie t.b.v. de eigenaar. Denk aan een vaccinatieboekje. Deze boekjes dienen echter wel qua vorm en inhoud duidelijk af te wijken van de EU paspoorten.